homess01

 

EIN TIM > YMGYNGHORWYR

Gwyn Eirug Davies

Swyddogaeth – Ymgynghorwr
Aelodaeth Panel – Aelod o'r Panel Plant
Apwyntiadau – Cadeirydd Tribiwnlys Addysg Cymru
Arbenigedd – Achosion Gofal, Materion Plant, Materion Teuluol, Trawsgludo Tai, Ewyllysiau a Phrofiant, Llys Gwarchod gan gynnwys Pwerau Atwrniaeth
Blwyddyn Cymhwyso - 1985
Manylion Cyswllt Swyddfa Bangor

Eilian Williams

Swyddogaeth – Ymgynghorwr
Aelodaeth Panel – Cyfreithiwr ar Ddyletswydd
Arbenigedd – Cyfraith Trosedd gan gynnwys Twyll Difrifol, Cyffuriau a Mewnforio Cyffuriau, Llofruddiaeth, Troseddau Ffordd, Cyfraith Gyflogi
Blwyddyn Cymhwyso - 1976
Manylion CyswlltSwyddfa Caergybi

 

Contracted with the Legal Aid Agency
- Authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority under Nos. 650937, 74843, 74844, 74845 and 74846