homess01

 

EIN TIM > PARTNERIAID

John Tudur Owen

Swyddogaethau – Prif Bartner, Swyddog Cydymffurfiaeth ar gyfer Arferiadau Cyfreithiol y Cwmni
Aelodaeth Panel – Cyfreithiwr ar Ddyletswydd
Arbenigedd – Cyfraith Trosedd, Troseddau Rheolaethol, Trawsgludo Tai, Prydlesau
Blwyddyn Cymhwyso - 1984
Manylion Cyswllt Swyddfa Caernarfon

Hywel Glyn Roberts

Swyddogaethau – Partner
Aelodaeth Panel – Cyfreithiwr ar Ddyletswydd
Arbenigedd – Cyfraith Trosedd, Anaf Corfforol, Trawsgludo Tai
Blwyddyn Cymhwyso - 1987
Manylion Cyswllt Swyddfa Caergybi

Sion Wyn Hughes

Swyddogaeth – Partner
Aelodaeth Panel – Cyfreithiwr ar Ddyletswydd
Arbenigedd – Cyfraith Trosedd, Trawsgludo Tai
Blwyddyn Cymhwyso – 2000
Manylion Cyswllt Swyddfa Caernarfon

Meleri Glyn Jones

Swyddogaeth – Partner, Swyddog Cydymffurfiaeth Ariannol a Gweinyddiaeth y Cwmni
Aelodaeth Panel – Aelod o'r Panel Plant
Arbenigedd – Materion Teuluol gan gynnwys Ysgariad, Materion Ariannol, Materion Plant, Achosion Gofal, Anghydfod yn deillio o Gyd-Fyw, Trawsgludo Tai, Ewyllysiau a Phrofiant
Achos Nodedig – Re H and A (Children) (Paternity: Blood Tests)
[2002] EWCA Civ 383, [2002] 1 FLR 1145, [2002] 2 FCR 469
Blwyddyn Cymhwyso - 1997
Manylion CyswlltSwyddfa Bangor

Lowri Wynne Graham

Swyddogaeth – Cyfreithiwr
Arbenigedd – Trawsgludo Tai, Profiant, Ewyllysiau, Pwerau Atwrniaeth.
Blwyddyn Cymhwyso - 2019
Manylion cyswllt Swyddfa Caernarfon

 

Contracted with the Legal Aid Agency
- Authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority under Nos. 650937, 74843, 74844, 74845 and 74846