homess01

 

Tudur Owen Roberts Glynne & Co, Cyfreithwyr

Y mae Tudur Owen Roberts Glynne & Co yn gwmni o gyfreithwyr a sefydlwyd sawl degawd yn ôl. Lleolir ein swyddfeydd ym Mangor a Chaernarfon yng Ngwynedd ac yng Nghaergybi a Phorthaethwy yn Ynys Môn.

Yr ydym yn cynnig gwasanaeth proffesiynol effeithiol am gost cystadleuol i gleientau preifat ac i fusnesau.

Y mae’n hawdd siarad ag aelodau ein Tim ac yr ydym yn cynnig cynrychiolaeth drwy’r Gymraeg ac/neu’r Saesneg yn ôl eich anghenion.

Mae gan Tudur Owen Roberts Glynne & Co dim gwych o gyfreithwyr profiadol gyda phob cyfreithiwr yn arbenigo mewn gwahanol feysydd. O ganlyniad, beth bynnag yw eich anghenion gallwn gynnig cyngor cyfreithiol clir ac arbenigol.

Yr ydym wedi ein cytundebu â’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol i ddelio â materion Troseddol a Theulu.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

 

Contracted with the Legal Aid Agency
- Authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority under Nos. 650937, 74843, 74844, 74845 and 74846