homess01

 

Swyddi

Cyfreithiwr/wraig

Mae angen cyfreithiwr/wraig arnom. Byddai’r gallu i weithio yn y Gymraeg a’r Saesneg o gymorth.

Gofynnwn am geisiadau drwy lythyr a CV a’u hanfon at ein swyddfa ym Mangor. Gellir anfon ceisiadau drwy ebost. Ffoniwch ein swyddfa ym Mangor (01248 362315) am y cyfeiriad ebost.

Cyfreithiwr/wraig dan hyfforddiant

Mae angen cyfreithiwr/wraig dan hyfforddiant arnom. Byddai’r gallu i weithio yn y Gymraeg a’r Saesneg o gymorth.

Gofynnwn am geisiadau drwy lythyr a CV a’u hanfon at ein swyddfa ym Mangor. Gellir anfon ceisiadau drwy ebost. Ffoniwch ein swyddfa ym Mangor (01248 362315) am y cyfeiriad ebost.


Yr ydym bob amser yn croesawu ymholiadau drwy lythyr/ebost gyda CV

 

Contracted with the Legal Aid Agency
- Authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority under Nos. 650937, 74843, 74844, 74845 and 74846