homess01

 

EIN SWYDDFEYDD > PORTHAETHWY

London House
7 High Street
Menai Bridge
LL59 5EE

Rhifau Ffôn: (01248) 712624
Rhif Ffacs: (01248) 716537

Oriau Agor: Dydd Llun – Dydd Iau 9.00am hyd nes 5.00pm a Dydd Gwener 9.00am hyd nes 4.00pm

 

Contracted with the Legal Aid Agency
- Authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority under Nos. 650937, 74843, 74844, 74845 and 74846