homess01

 

Tudur Owen Roberts Glynne & Co, Cyfreithwyr

Y mae Tudur Owen Roberts Glynne & Co yn gwmni o gyfreithwyr a sefydlwyd sawl degawd yn ôl. Lleolir ein swyddfeydd ym Mangor a Chaernarfon yng Ngwynedd ac yng Nghaergybi a Phorthaethwy yn Ynys Môn.

COVID-19

Y mae ein swyddfeydd ar agor yn ôl yr arfer (ar wahan i’n swyddfa ym Mhorthaethwy sydd ar gau dros dro gyda achosion yn cael eu delio gyda gan swyddfa Caernarfon). Yr ydym yn parhau i dderbyn cyfarwyddiadau mewn achosion newydd ac yn delio gyda materion dros y ffon, drwy ebyst a llythyrau. Yr ydym yn delio gyda gwrandawiadau Llys o bell, boed dros y ffon neu drwy alwadau fideo.

Fodd bynnag, nid ydym yn cynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb onibai mewn amgylchiadau arbennig a bydd rhaid trefnu unrhyw apwyntiad wyneb yn wyneb o flaen llaw. Yr ydym yn rhoi y trefniadau yma mewn lle er mwyn ceisio diogelu iechyd ein staff a’n cwsmeriaid.

Pan yn mynychu apwyntiad sydd wedi ei drefnu ymlaen llaw ffoniwch y rhif isod os gwelwch yn dda.

Gallwch gysylltu gyda ni fel a ganlyn:

  1. Ffon – am y rhif cyswllt gweler fanylion y swyddfa berthnasol
  2. Ffacs – am y rhif cyswllt gweler fanylion y swyddfa berthnasol
  3. Drwy nodyn neu lythyr wedi ei bostio drwy’r blwch post. Caiff hwn sylw ar y diwrnod gwaith canlynol. Cofiwch roi manylion eich ymholiad, a’ch rhif ffon neu e-bost fel y gallwn gysylltu gyda chi.
  4. Drwy e-bost – ffoniwch y swyddfa berthnasol am y manylion

DIOLCH AM EICH DEALLTWRIAETH

Yr ydym yn cynnig gwasanaeth proffesiynol effeithiol am gost cystadleuol i gleientau preifat ac i fusnesau.

Y mae’n hawdd siarad ag aelodau ein Tim ac yr ydym yn cynnig cynrychiolaeth drwy’r Gymraeg ac/neu’r Saesneg yn ôl eich anghenion.

Mae gan Tudur Owen Roberts Glynne & Co dim gwych o gyfreithwyr profiadol gyda phob cyfreithiwr yn arbenigo mewn gwahanol feysydd. O ganlyniad, beth bynnag yw eich anghenion gallwn gynnig cyngor cyfreithiol clir ac arbenigol.

Yr ydym wedi ein cytundebu â’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol i ddelio â materion Troseddol a Theulu.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

 

Contracted with the Legal Aid Agency
- Authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority under Nos. 650937, 74843, 74844, 74845 and 74846