homess01

 

EIN TIM > YMGYNGHORWYR

Eilian Williams

Swyddogaeth – Ymgynghorwr
Aelodaeth Panel – Cyfreithiwr ar Ddyletswydd
Arbenigedd – Cyfraith Trosedd gan gynnwys Twyll Difrifol, Cyffuriau a Mewnforio Cyffuriau, Llofruddiaeth, Troseddau Ffordd, Cyfraith Gyflogi
Blwyddyn Cymhwyso - 1976
Manylion CyswlltSwyddfa Caergybi

Myra Pritchard Jones

Swyddogaeth– Ymgynghorwraig
Arbenigedd – Trawsgludo Tai, Ewyllysiau a Phrofiant
Blwyddyn Cymhwyso - 1980
Manylion Cyswllt Swyddfa H Jenkins and Hughes

John Tyson Williams

Swyddogaeth– Ymgynghorwr
Arbenigedd – Trawsgludo Tai, Ewyllysiau a Phrofiant
Blwyddyn Cymhwyso - 1975
Manylion Cyswllt Swyddfa H Jenkins and Hughes

Gwenan Jones

Swyddogaeth – Ymgynghorwraig
Arbenigedd – Trawsgludo Tai, Ewyllysiau a Phrofiant, Llys Gwarchod gan gynnwys Pwerau Atwrniaeth
Blwyddyn Cymhwyso - 1981
Manylion CyswlltSwyddfa Caergybi

 

Contracted with the Legal Aid Agency
- Authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority under Nos. 650937, 74843, 74844, 74845 and 74846