homess01

 

EIN TIM > CYFREITHWYR CYNORTHWYOL

Gilly Harradence

Swyddogaeth – Cyfreithiwr
Cymhwyster – LLM (Datrys Anghydfod)
Aelodaeth Panel – Cyfreithiwr ar Ddyletswydd
Arbenigedd – Cyfraith Trosedd, Trawsgludo Tai, Trwyddedu, Teulu, Cyfraith Sifil, Datrys Anghydfod
Blwyddyn Cymhwyso - 2015
Manylion CyswlltSwyddfa Caergybi

Elizabeth Jones

Swyddogaeth – Cyfreithiwr
Aelodaeth Panel – Cyfreithiwr ar Ddyletswydd
Arbenigedd – Cyfraith Trosedd
Blwyddyn Cymhwyso – (i ddilyn)

Lowri Wynne Jones

Swyddogaeth – Cyfreithiwr
Arbenigedd – Trawsgludo Tai, Profiant, Ewyllysiau, Pwerau Atwrniaeth.
Blwyddyn Cymhwyso - 2019
Manylion cyswllt Swyddfa Caernarfon a Porthaethwy.

Bethan Celyn Williams

Swyddogaeth – Cyfreithiwr
Arbenigedd – Achosion Gofal, Materion Plant, Trawsgludo Tai, Ewyllysiau a Phrofiant
Blwyddyn Cymhwyso - 2019
Manylion cyswllt Swyddfa Bangor.

Diana Mahon

Swyddogaeth – Cyfreithiwr
Arbenigedd – Trawsgludo Tai, Ail forgeisio
Manylion CyswlltSwyddfa Caergybi

Sioned Vaughan Jones

Swyddogaeth – Cyfreithiwr
Arbenigedd – Trawsgludo Tai, Profiant, Ewyllysiau, Pwerau Atwrniaeth
Blwyddyn Cymhwyso - 2020
Manylion cyswllt Swyddfa Bangor.

 

Contracted with the Legal Aid Agency
- Authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority under Nos. 650937, 74843, 74844, 74845 and 74846