homess01

 

Swyddi

Mae angen cyfreithiwr/wraig arnom ar gyfer ein swyddfa yng Nghaernarfon ac yn delio gyda materion trawsgludo tai, ewyllysiau a phrofiant a chyfraith sifil. Byddai’r gallu i weithio yng Nghymraeg a’r Saesneg o gymorth.

Gofynnwn am geisiadau drwy lythyr a CV a’u hanfon at ein swyddfa yng Nghaernarfon. Gellir anfon ceisiadau drwy ebost. Ffoniwch ein swyddfa yng Nghaernarfon am y cyfeiriad ebost.

 

Contracted with the Legal Aid Agency
- Authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority under Nos. 650937, 74843, 74844, 74845 and 74846